LOG MASUK
No. SPKK
  cth:123456-WL9876
Kata Laluan
 
BELUM MENDAFTAR ?
LUPA KATA LALUAN


  BANTUAN
Manual Pengguna
Slaid Kontraktor
Maklumbalas Anda

PENGUMUMAN eKURSUS

Bermula tahun 2017, semua kontraktor Bumiputera yang ingin mendaftar baru STB, perlu menjalani kursus Asas Taraf Bumiputera yang dianjurkan oleh BPKU.

Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kontraktor ke atas syarat-syarat Taraf Bumiputera dan sebagai tambah nilai ke atas sikap kontraktor agar lebih menghargai projek yang telah ditawarkan.

Info Pendaftaran eKursus

No ID SPKK adalah sama No Pendaftaran CIDB yang tertera pada, Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

Contoh :

No ID SPKK : 0123456789-WP123456

Sebarang pembetulan No ID SPKK, mohon pihak kontraktor untuk menghantar emel kepada: ekursus@kkr.gov.my beserta maklumat yang lengkap

Bil Tarikh Mula Tarikh Tamat Negeri Nama Kursus
11. 14-11-2019 14-11-2019 NEGERI SEMBILAN Kursus Asas Taraf Bumiputera
12. 09-11-2019 09-11-2019 PERAK Program Latihan Dan Khidmat Masyarakat Membina Lantai Konkrit & Menyenggara Kerosakan Kecil
13. 07-11-2019 07-11-2019 JOHOR KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA
14. 07-11-2019 07-11-2019 SARAWAK Program Latihan Praktikal dan Khidmat Masyarakat Kerja Membaikpulih dan Menyelenggara
15. 06-11-2019 06-11-2019 PERAK Kursus Asas Pemahaman Taraf Bumiputera
Mukasurat