LOG MASUK
No. SPKK
  cth:123456-WL9876
Kata Laluan
 
BELUM MENDAFTAR ?
LUPA KATA LALUAN


  BANTUAN
Manual Pengguna
Slaid Kontraktor
Maklumbalas Anda

PENGUMUMAN eKURSUS

Bermula tahun 2017, semua kontraktor Bumiputera yang ingin mendaftar baru STB, perlu menjalani kursus Asas Taraf Bumiputera yang dianjurkan oleh BPKU.

Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kontraktor ke atas syarat-syarat Taraf Bumiputera dan sebagai tambah nilai ke atas sikap kontraktor agar lebih menghargai projek yang telah ditawarkan.

Info Pendaftaran eKursus

No ID SPKK adalah sama No Pendaftaran CIDB yang tertera pada, Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

Contoh :

No ID SPKK : 0123456789-WP123456

Sebarang pembetulan No ID SPKK, mohon pihak kontraktor untuk menghantar emel kepada: ekursus@kkr.gov.my beserta maklumat yang lengkap

Bil Tarikh Mula Tarikh Tamat Negeri Nama Kursus
961. 24-02-2015 24-02-2015 PERLIS Kursus Asas Keselamatan Pekerjaan Di Tapak Bina
962. 24-02-2015 25-02-2015 PERAK Kursus Pengubahsuaian Bangunan (B28)
963. 23-02-2015 27-02-2015 MELAKA Kursus Pencegahan Dan Perlindungan Kebakaran (M02)
964. 22-02-2015 22-02-2015 KEDAH Kursus Asas Keselamatan Pekerjaan Di Tapak Bina
965. 18-02-2015 18-02-2015 MELAKA Bengkel Sistem Pendaftaran eKursus
Mukasurat