LOG MASUK
No. SPKK
  cth:123456-WL9876
Kata Laluan
 
BELUM MENDAFTAR ?
LUPA KATA LALUAN


  BANTUAN
Manual Pengguna
Slaid Kontraktor
Maklumbalas Anda

PENGUMUMAN eKURSUS

Bermula tahun 2017, semua kontraktor Bumiputera yang ingin mendaftar baru STB, perlu menjalani kursus Asas Taraf Bumiputera yang dianjurkan oleh BPKU.

Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kontraktor ke atas syarat-syarat Taraf Bumiputera dan sebagai tambah nilai ke atas sikap kontraktor agar lebih menghargai projek yang telah ditawarkan.

Info Pendaftaran eKursus

No ID SPKK adalah sama No Pendaftaran CIDB yang tertera pada, Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

Contoh :

No ID SPKK : 0123456789-WP123456

Sebarang pembetulan No ID SPKK, mohon pihak kontraktor untuk menghantar emel kepada: ekursus@kkr.gov.my beserta maklumat yang lengkap

Bil Tarikh Mula Tarikh Tamat Negeri Nama Kursus
931. 12-03-2015 12-03-2015 SELANGOR Kursus Aliran Tunai Syarikat Kontraktor Bumiputera
932. 11-03-2015 11-03-2015 KEDAH Kursus Pengurusan Dan Penyelanggaraan Landskap
933. 10-03-2015 10-03-2015 SABAH Kursus Pengurusan Masa Bagi Kerja (CPM)
934. 10-03-2015 10-03-2015 MELAKA Kursus Memperkasa Kontraktor Dan Usahawan Bumiputera (APTB)
935. 10-03-2015 10-03-2015 JOHOR Kursus Asas Kerja Pengairan Dan Saliran
Mukasurat