LOG MASUK
No. SPKK
  cth:123456-WL9876
Kata Laluan
 
BELUM MENDAFTAR ?
LUPA KATA LALUAN


  BANTUAN
Manual Pengguna
Slaid Kontraktor
Maklumbalas Anda

PENGUMUMAN eKURSUS

Bermula tahun 2017, semua kontraktor Bumiputera yang ingin mendaftar baru STB, perlu menjalani kursus Asas Taraf Bumiputera yang dianjurkan oleh BPKU.

Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kontraktor ke atas syarat-syarat Taraf Bumiputera dan sebagai tambah nilai ke atas sikap kontraktor agar lebih menghargai projek yang telah ditawarkan.

Info Pendaftaran eKursus

No ID SPKK adalah sama No Pendaftaran CIDB yang tertera pada, Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

Contoh :

No ID SPKK : 0123456789-WP123456

Sebarang pembetulan No ID SPKK, mohon pihak kontraktor untuk menghantar emel kepada: ekursus@kkr.gov.my beserta maklumat yang lengkap

Bil Tarikh Mula Tarikh Tamat Negeri Nama Kursus
66. 03-08-2019 03-08-2019 IBU PEJABAT Program Latihan Pratikal & Khid Masyarakat : Kerja-Kerja Membaikpulih & Menaiktaraf Dataran Dewan
67. 03-08-2019 04-08-2019 JOHOR KURSUS ETIKA PENGURUSAN PERAKAUNAN KEWANGAN BERJAYA
68. 01-08-2019 01-08-2019 TERENGGANU KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA (ATB)
69. 01-08-2019 01-08-2019 PERLIS Kursus Asas Pemahaman Taraf Bumiputera
70. 01-08-2019 01-08-2019 JOHOR Kursus Asas Taraf Bumiputera
Mukasurat